J 1, 29-34

  II Niedziela zwykła

(rok A)

J 1, 29-34

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Jan zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: «Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie». Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi».
Jan dał takie świadectwo: « Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: «Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym».
Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym”.

Oto słowo Pańskie


Medytacja na II Niedzielę zwykłą

Jan ujrzał podchodzącego ku niemu Jezusa. I my prośmy o taki wzrok wiary, abyśmy umieli dostrzec Jezusa w z pozoru zwyczajnym człowieku, którego mamy przez sobą.

Jezus jest Barankiem Bożym, gładzącym grzech świata. On jeden usunął barierę między nami a Bogiem. Może ją usunąć także w Twoim życiu; wystarczy, że poprosisz Go o to z wiarą, że On rzeczywiście może to zrobić.

Jan nie stawia siebie w miejsce Jezusa. Wie, kim jest, i nie potrzebuje szukać swojej wartości w sztucznym wywyższaniu samego siebie. Pycha niszczy wszelkie dobre, a zwłaszcza Boże dzieła; buduje tylko prawdziwa pokora, która nie jest przesadnym uniżaniem siebie, a znajomością prawdy o sobie i budowaniem na niej swojego życia.

Jan Go przedtem nie znał, ale wiedział, że pozna Go podczas wykonywania swojej, zleconej mu przez Boga, misji. Każdy i każda z nas ma taką misję do spełnienia, dzięki której Bóg będzie mógł na nowo objawić się Swojemu ludowi. Jeśli jej nie znasz, to proś, aby Bóg dał nam ją poznać, na przykład poprzez najgłębsze i najprawdziwsze pragnienia twojego serca; jeżeli zaś już ją znasz, to nie zaniedbuj nigdy tego, co jest wolą Boga, by nie stawiać przeszkód Jego miłości.

Jezusa objawia Duch Święty. Tylko On może ci pomóc przyjąć dary, takie jak wiara, uzdrowienie i uwolnienie, przyjęcie Bożego przebaczenia, pokora, poznanie i posłuszeństwo woli Bożej, wreszcie odważne i bezkompromisowe dawanie świadectwa. Jeśli chcesz, poproś Go o to z wiarą. To wystarczy.

Medytację przygotował i przeczytał al. Michał Jaworowski, pallotyn


Zapisz się do grona 265 osób, które pragną poznawać Boga poprzez medytacje "Ziarno Słowa".