Uroczystość św. Wincentego Pallottiego

22 stycznia jest dniem świętowania narodzin dla nieba świętego Wincentego Pallottiego, założyciela Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Na tę wspólnotę składają się bracia i księża pallotyni, siostry pallotynki oraz świeccy. Tegoroczne świętowanie wspomnienia naszego Patrona i Nauczyciela miało szczególnie uroczysty wymiar w ołtarzewskiej wspólnocie. Przygotowaniem do uroczystości była odprawiana nowenna.

O godzinie 7:30 rozpoczęliśmy świętowanie uroczystym celebrowaniem Jutrzni. W samo południe, w kościele seminaryjno-parafialnym, Eucharystii przewodniczył ks. Grzegorz Suchodolski SAC – prefekt alumnów. W homilii ksiądz Suchodolski przypomniał nam wszystkim, zachwyt Panem Bogiem świętego Wincentego, zachwyt jako całkowite zatopienie się w Bogu „ZACHWYT JEST ŻRÓDŁEM POWOŁANIA APOSTOLSKIEGO” – mówił kaznodzieja życząc każdemu, byśmy umieli się tak zachwycić Panem Bogiem by nic więcej nie potrzebować.

Popołudniu w naszym seminarium było głośno i wesoło, odbyła się tradycyjna wizyta duszpasterska. Księża odwiedzili i pobłogosławili wszystkie mieszkania i ważne pomieszczenia domu, w tym czasie klerycy radośnie śpiewali kolędy przy wtórze gitar. Wieczorem nasza wspólnota celebrowała uroczyste Nieszpory ze wspomnienia św. Wincentego Pallottiego. Po kolacji odbyła się loteria fantowa – gra „BINGO”, którą tradycyjnie przygotował kurs III.

„Boże, Ty powołałeś w swoim Kościele świętego Wincentego Pallottiego, kapłana, do obrony wiary i ożywiania miłości, spraw łaskawie, abyśmy wstępując w jego ślady, rozpalali sercem i czynem światło prawdy i miłość braterską.”

Św. Wincenty Pallotti (1795-1850) – założyciel Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Rzymski kapłan, wykładowca, kierownik duchowny, spowiednik. Inicjator apostolstwa świeckich w Kościele. 

Dk. Tomasz Stawicki SAC