Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Wspólnota seminaryjna uczciła dziś (08.12.2020 r.) Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Dzień rozpoczęliśmy wspólnotowym odśpiewaniem Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP o godz. 7:30, po czym wszyscy udaliśmy się na śniadanie i braterską rekreację przy kawie. Następnym punktem była godzinna adoracja w seminaryjnej kaplicy, podczas której odmówiliśmy różaniec prosząc w sprawach naszej wspólnoty oraz dobroczyńców seminaryjnych.

Czas między godziną 12 a 13 jest nazywany powszechnie „Godziną Łaski”, gdyż, według objawień Pieriny Gilly, Maryja obiecała, że modlącym się w tym czasie ześle “wiele łask dla duszy i ciała”. Sposób i forma modlitwy w tym czasie są dowolne, niektórzy poświęcają ten czas na adorację, inni odmawiają różaniec czy też czytają Pismo Święte. Natomiast my spędziliśmy ten czas przeżywając Eucharystię, na której obecni byli niemal wszyscy członkowie naszej wspólnoty. Główny celebrans wygłosił homilię w której wprowadził słuchaczy w tajemnicę Niepokalanego Poczęcia NMP.

Wieczorem (godz. 19:30) udaliśmy się na utrwalone już tradycją nabożeństwo, w czasie którego został odśpiewany Akatyst ku czci Bogurodzicy. Ta forma modlitwy pochodzi z tradycji wschodniej i posiada swój niepowtarzalny klimat sacrum, którego dodaje dobrze przygotowany śpiew trójgłosowy wykonany przez seminaryjną Scholę Gregorianę, wspartą również przez naszego wychowawcę ks. Grzegorza Suchodolskiego SAC. Całej akcji liturgicznej przewodniczył Rektor naszego seminarium, ks. Mirosław Mejzner SAC, która została zakończona uroczystym błogosławieństwem ikoną Matki Bożej.