Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

W ostatnią niedzielę roku liturgicznego, tj. 22.11.2020 r., obchodzimy Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Warto zaznaczyć, że w tym dniu swoje patronalne święto obchodzi warszawska Prowincja Chrystusa Króla. A zatem pamiętajmy w swoich modlitwach o wszystkich członkach Prowincji, upraszając dla nich potrzebne łaski oraz asystencję Ducha Świętego w podejmowaniu codziennych zadań dla dobra Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego oraz całego Kościoła powszechnego.

Zapraszamy również na transmisje Mszy Świętej z kościoła seminaryjno-parafialnego pw. Królowej Apostołów w Ołtarzewie.
Linki poniżej:
https://www.facebook.com/wiarawczasachzarazy/live/