Święcenia kapłańskie A.D.2020

Drodzy Przyjaciele Wyższego Seminarium Duchownego w Ołtarzewie!
W maju każdego roku nasza wspólnota seminaryjna przeżywa radość święceń prezbiteratu współbraci diakonów. Tegoroczne święcenia odbędą się wyjątkowo poza Ołtarzewem. Diakoni Michał Owczarz SAC i Łukasz Sobolewski SAC przyjmą święcenia, z rąk Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Henryka Hosera SAC, 23 maja w Warszawie. Diakon Jan Jabłuszewski SAC przyjmie natomiast święcenia, z rąk Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Adriana Galbasa SAC, 24 maja w Poznaniu.
W dniach od 17 do 22 maja nasi diakoni pod przewodnictwem ks. Piotra Bieńka SAC, ze wspólnoty w Szczecinie, odprawią rekolekcje przed przyjęciem sakramentu święceń w stopniu prezbiteratu. Polecamy ich Waszej ufnej modlitwie! Postaramy się, by oba wydarzenia były transmitowane. Odpowiednie informacje pojawią się na naszej stronie internetowej i Facebooku.