Rok Sługi Bożego ks. Stanisława Szulmińskiego SAC

 

Dnia 26.11.2020 roku uroczystym nabożeństwem w kościele seminaryjno-parafialnym pw. NMP Królowej Apostołów w Ołtarzewie, któremu przewodniczył ks. Michał Siennicki SAC, wice-postulator procesu beatyfikacyjnego ks. Szulmińskiego, wspólnota seminaryjna wraz z siostrami Pallotynkami rozpoczęła obchody Roku Szulmińskiego, odbywającego się pod hasłem „Miłość potężniejsza niż śmierć” i mającego trwać do 27 listopada 2021 roku, czyli do obchodów 80. rocznicy śmierci ks. Stanisława Szulmińskiego SAC. Po odśpiewaniu hymnu Roku Szulmińskiego została wszystkim zebranym przybliżona postać Sługi Bożego jako Apostoła Pojednania między Kościołem Katolickim a Prawosławnym. Następnie cała wspólnota modliła się za wstawiennictwem ks. Szulmińskiego. Po końcowym błogosławieństwie wszyscy udali się do tablicy pamiątkowej, przy której rektor seminarium, ks. Mirosław Mejzner SAC odpalił świecę, która ma się palić przez trwający Rok Szulmińskiego. Po odpaleniu świecy wszyscy zebrani odmówili modlitwę o beatyfikację Sługi Bożego.

 

 

Szulmiński 2021