Eucharystia u Faustyny

Kyriale I Mszy wyśpiewali członkowie Scholi Gregoriana działającej w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie. Alumni zapewnili asystę liturgiczną i muzyczną podczas Eucharystii sprawowanej w kaplicy klasztornej Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, dnia 10 kwietnia 2016 roku. Celebrował Ją ks. Adrian Galbas SAC – Wyższy Przełożony Prowincji Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego.[…]

Czytaj więcej