Apostolat Biblijny a wyzwania współczesności. Bibliodrama w ewangelizacji. Część I.

Sympozjum rozpoczęło się referatem ks. dr hab. Mirosława Mejznera SAC, rektora Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie, pt. Pismo Święte jako ucielieśnienie osobowego Logosu.  W swoim referacie ks. Rektor opowiadał m.in. o doniosłym znaczeniu Pisma Św. na przestrzeni wieków. Odwołał się do doświadczenia przeżywania relacji ze słowem Bożym Ojców Kościoła, m.in. św. Hieronima, św.[…]

Czytaj więcej

Zaproszenie na międzynarodowe sympozjum

24-25 maja 2018 w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie odbędzie się międzynarodowe sympozjum pt. Apostolat biblijny a wyzwania współczesności. Bibliodrama w Ewangelizacji. Sympozjum rozpocznie się o godz. 9. 00 w  auli im. bł. Józefa Jankowskiego SAC. Radio Pallotti.FM będzie transmitować na żywo niektóre punktu programu. Sympozjum zostało zorganizowane przez  Centrum Teologii Apostolstwa „Pallottianum”, Wyższe Seminarium[…]

Czytaj więcej

Rozpoczęła się wizytacja kanoniczna Wyższych Przełożonych Prowincjalnych

Dnia 20 maja 2018 r. w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie rozpoczęła się wizytacja kanoniczna Wyższych Przełożonych Prowincjalnych obydwu polskich prowincji. Wizytacja potrwa do 23 maja 2018 r. Oficjalne rozpoczęcie miało charakter modlitewny. Cała wspólnota seminaryjna zgromadziła się w kaplice Świętej Rodziny z Nazaretu, aby wspólnie modlić się nieszporami z uroczystości Zesłania[…]

Czytaj więcej

Królowo Apostołów, módl się za nami!

Dnia 19 maja 2018 r. w naszej wspólnocie obchodzimy uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Apostołów, Patronki naszego Stowarzyszenia i Matki całej rodziny pallotyńskiej. Świętowanie rozpoczęliśmy wspólnie odmówioną Jutrznią. Jednak najważniejszym punktem dnia dzisiejszego była uroczysta Eucharystia, celebrowana w kościele seminaryjno-parafialnym pod wezwaniem Królowej Apostołów właśnie. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. Alfred Dyr SAC, wykładowca liturgiki[…]

Czytaj więcej

Z prymicyjnym błosławieństwem

Mszę świętą dla wspólnoty Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego oraz parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Apostołów, sprawowali pallotyńscy neoprezbiterzy, dnia 11 maja 2018 r. o godz. 18:30. Miejscem celebracji był kościół seminaryjno-parafialny w Ołtarzewie. Na zakończenie Liturgii neoprezbiterzy udzielili zgromadzonym błogosławieństwa prymicyjnego i wręczyli obrazki prymicyjne. Eucharystii przewodniczył ks. Maciej Krzywiński SAC, kazanie zaś wygłosił ks.[…]

Czytaj więcej