Seminaryjna majówka na Ukrainie

Dnia 4 maja b.r. diakon Jarosław Drahan SAC został wyświęcony na prezbitera w katedrze pw. św. Aleksandra w Kijowie przez bpa kijowsko-żytomierskiego Witalija. Przy tej okazji wspólnota seminaryjna odbyła tygodniową podróż po Ukrainie, odwiedzając pallotyńskie domy i poznając tutejszą rzeczywistość. W niedzielę 28 kwietnia (Święto Miłosierdzia) wyjechaliśmy z Ołtarzewa i przybyliśmy do domu we Lwowie-Brzuchowicach,[…]

Czytaj więcej

Uroczystość św. Józefa

Obchodzimy dzisiaj uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Maryi. W Piśmie Świętym ukazany jest on jako «ojciec» Jezusa gotowy urzeczywistniać Boże zamiary, nawet jeżeli po ludzku nie można ich pojąć. Jemu to, «synowi Dawida», Bóg Ojciec oddaje w opiekę Odwieczne Słowo, które stało się człowiekiem w łonie Dziewicy Maryi za sprawą Ducha Świętego. Ewangelia nazywa św. Józefa[…]

Czytaj więcej

Premiera Misterium Męki Pańskiej 2019

Zgodnie z tradycją, już po raz 62. klerycy z Wyższego Seminarium Duchownego w Ołtarzewie wystawiają Misterium Męki Pańskiej. Za nami wielka premiera spektaklu. Jak było? Dosłownie „nie z tego świata”!   Piątkowe spotkanie rozpoczęło się od krótkiego wprowadzenia oraz przywitania zgromadzonych  przez rektora seminarium – ks. Mirosława Mejznera – gości. Wśród zaproszonych osób pojawili się[…]

Czytaj więcej

Habilitacja ks. dra Tomasza Skibińskiego SAC

W dniu dzisiejszym dotarła do nas bardzo radosna wiadomość. Ksiądz Tomasz Skibiński – zastępca dyrektora Instytutu Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a także wykładowca patrologii w naszym pallotyńskim seminarium – będzie mógł legitymować się stopniem doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie historii. Księdzu Tomaszowi gratulujemy tak wielkiego sukcesu. Jednocześnie życzymy, aby to[…]

Czytaj więcej

Wprowadzenie w posługi lektoratu i akolitatu

Dziś, po 3-dniowych rekolekcjach wielkopostnych, 6 naszych alumnów zostało wprowadzonych w posługę lektora, a 2 – akolity. Alumni z III roku, którzy zostali nowymi lektorami, to Maksim Bolandz SAC, Andrzej Chołuj SAC, Pavel Kazlauski SAC i Krzysztof Szczepkowski SAC z Prowincji Zwiastowania Pańskiego oraz Rafał Kucharski SAC i Bartosz Olszewski SAC z Prowincji Chrystusa Króla.[…]

Czytaj więcej