Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…

W sobotę, 28 lipca 2018 r., o 22.15 zmarł Br. Jan Bandoszek. Naszego Drogiego Brata polecamy Bożemu Miłosierdziu wypraszając łaskę życia wiecznego.  Br. Jan Bandoszek (1935 – 2018) SAC, z Prowincji Chrystusa Króla, krawiec i artysta-malarz Urodził się 11 maja 1935 r. w Chełmicy Dużej, w pow. włocławskim, w rodzinie rolnika Tadeusza i Salomei zd.[…]

Czytaj więcej

Koniec początkiem

29 czerwca 2018 r. to ostatni dzień letniej sesji egzaminacyjnej roku akademickiego 2017/2018. Od tego dnia alumni wyjeżdżają na zasłużone urlopy, rozwijające w wielu płaszczyznach praktyki duszpasterskie oraz wyjeżdżają na kursy językowe.   Dziękujemy za wspólnie spędzony miniony rok akademicki i wszelkie wsparcie.

Filary kościoła Chrystusowego

Uroczystość śś. Piotra i Pawła, dnia 29 czerwca 2018r., to czas uwielbienia Boga za dar życia i świadectwo wiary wielkich Apostołów, a dla wspólnoty parafialno-seminaryjnej czas dziękczynienia za solenizantów. Liturgii dziękczynnej przewodniczył ks. abp Henryk Hoser SAC.  W swoim kazaniu Ksiądz Arcybiskup zaznaczył, że dzisiejsza uroczystość odsyła nas wprost do Misterium Kościoła, a jednocześnie przypomina, iż elementem[…]

Czytaj więcej

Ex universa theologia A.D. 2018

Alumni kursu V Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtrzewie, zdali 27 czerwca A.D. 2018 egzamin Ex universa theologia. Był to dla nich sprawdzian zdobytej wiedzy, ale i zweryfikowanie wiary, nadziei i miłości, które mają być podstawą ich dalszego życia w naśladowaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Bogu niech będą dzięki! ” order_by=”filename” order_direction=”ASC” returns=”included”[…]

Czytaj więcej

Mamy pierwszą habilitację z nauk o mediach

20 czerwca 2018 roku decyzją Rady Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego ks. dr Krzysztof Marcyński SAC, prefekt studiów w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, uzyskał stopień doktora habilitowanego z nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o mediach. Nasz nowy pallotyński doktor habilitowany to badacz komunikacji społecznej i religijnej, natury mediów i kompetencji komunikacyjnej.[…]

Czytaj więcej