Świętość naszych Współbraci

 

Jak każda rodzina, tak również rodzina pallotyńska, ma swoje powody do chluby. Ostatnie miesiące pozwalają nam ucieszyć się przede wszystkim kolejnymi święceniami kapłańskimi (ks. Marka Więcha SAC, Pawła Zajcewa SAC, Rusłana Pieckieluna SAC i Tomasza Stawickiego SAC) czy wieczną konsekracją br. Rafała Zajdowicza SAC. Te wydarzenia przypominają nam o naszej pallotyńskiej tożsamości. Umacnianiu tej świadomości służy również przeżywany rok Sługi Bożego księdza Stanisława Szulmińskiego SAC.

W niniejszym numerze postanowiliśmy nieco głębiej przyjrzeć się osobom, których postawa i oddanie Bogu stanowią olbrzymie powody do dumy dla całego stowarzyszenia. Postaciom, które (dzięki otwarciu na Ducha Świętego oraz dany przez Niego charyzmat) wydały w swym życiu obfite owoce świętości. Pragniemy, by ten numer wzbudził zainteresowanie sylwetkami tych, którzy, poznając dzieło świętego Wincentego Pallottiego, odważnie kroczyli drogą ku zjednoczeniu z Bogiem i braćmi.  Zachęcamy do lektury oraz owocnej refleksji nad „świętością przeżywaną po pallotyńsku”.