Nasz prąd – numer 88

Rocznica objawień Matki Bożej w Fatimie, 110 lat pallotynów w Polsce, 100 lat pallotyńskiej formacji seminaryjnej w naszym kraju i 90 lat obecności Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie były z pewnością wydarzeniami, które mocno wpisały się w przeżywanie tego roku. Obchody rocznicowe były okazją do wdzięczności naszym poprzednikom za ich odwagę, konsekwencje i przede wszystkim zaufanie Panu Bogu, dzięki któremu mogli przetrwać chwile po ludzku beznadziejne i trudne.

Ponowne wsłuchiwanie się w treść Orędzia Fatimskiego i akt poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi były doskonałą okazją do refleksji nad tym, jak bardzo przesłanie Matki Najświętszej jest wciąż aktualne i jakie zadania stoją przed Kościołem, czyli przed nami, którzy nim jesteśmy. W tym kontekście uświadamiamy sobie, że każdy z nas jest odpowiedzialny za Kościół, jest odpowiedzialny za bycie świadkiem Chrystusa we współczesnym świecie. Każdy z nas jest apostołem, wybranym uczniem Jezusa, by nieść Ewangelię w konkretne miejsce, do którego Pan posyła. Św. Wincenty Pallotti zauważył i podkreślił, że „działalność apostolska we współpracy jest bardziej skuteczna od indywidualnych wysiłków”. Świadomi dziedzictwa, które pozostawił nam nasz Ojciec Założyciel, jako jego duchowe dzieci, wspólnota Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, zebraliśmy się w dniach 22-24 września w Konstancinie Jeziornej na III Krajowym Kongresie ZAK pod hasłem „Zjednoczeni, aby służyć”. Jako pallotyni, pallotynki i świeccy członkowie ZAK, poprzez wspólną modlitwę, refleksję i panele dyskusyjne patrząc na historię i dotychczasowe doświadczenie rozważaliśmy, jakie zadania stoją przed dziełem św. Wincentego Pallottiego, którego jesteśmy dziedzicami. Uświadamiamy sobie, że mamy jeden cel, a wspólnie przebyta ku niemu droga może nie tylko tę podróż ułatwić, ale i zachęcić innych do wspólnego wędrowania i kroczenia szlakiem Chrystusa do nieba

W najnowszym numerze „Naszego Prądu”, który oddajemy w Wasze ręce, zachęcam do zapoznania się z refleksjami dotyczącymi Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, duchowości pallotyńskiej jak również samego kongresu. Zapraszam do zapoznania się z wydarzeniami, jakie miały miejsce w naszym Seminarium, tekstami nawiązującymi do 90 rocznicy przybycia pallotynów do Ołtarzewa, a także do działu „z życia współbraci”, w którym znajdziemy świadectwo z rowerowej pielgrzymki do Fatimy.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!