Nasz Prąd – numer 86

Kończący się rok 2016 obfitował w wydarzenia o charakterze duchowo- religijnym. Od 8 grudnia 2015 roku do 20 listopada br. przeżywaliśmy Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. 2 lutego zakończyliśmy Rok Życia Konsekrowanego. Pod hasłem „Gdzie Chrzest, tam nadzieja” dziękowaliśmy Bogu za dar 1050-lecia Chrztu naszej Ojczyzny. W lipcu Polskę zalała fala młodzieży z całego świata, która z wielkim entuzjazmem dzieliła się swoją wiarą. Odczuwaliśmy to, że jesteśmy jednym, świętym, powszechnym i apostolskim Kościołem, że dla żywej wiary w Jezusa Chrystusa nic nie stanowi granic i przeszkód. To właśnie miłość Chrystusa łączyła nas w świętowaniu w Krakowie Światowych Dni Młodzieży. W końcu, 19 listopada w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach, Jezus Chrystus został uznany za Króla i Pana w naszej Ojczyźnie. Dzień później akt ten został odmówiony we wszystkich polskich parafiach.
W naszej Pallotyńskiej Rodzinie nie można pominąć dwóch ważnych wydarzeń, było to XXI Zebranie Generalne naszego Stowarzyszenia, a także beatyfikacja bł. Elżbiety Sanny, zwanej Pierwszą Damą Zjednoczenia, która miała miejsce 17 września na Sardynii.
„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”, słowa wciąż brzmiące w naszych uszach. Każdy z uczestników tego ogromnego święta wiary – Światowych Dni Młodzieży zachował wspomnienia i poczynił osobiste refleksje i postanowienia, które mamy nadzieję zaowocują w życiu. Na łamach „Naszego Prądu” chcemy przedstawić Światowe Dni Młodzieży widziane z perspektywy czterech osób: studenta, siostry zakonnej, kleryka oraz księdza.
Powyższe wydarzenia skłaniają do refleksji nad obecnością wspólnoty Kościoła we współczesnym świecie, postawy wierzących wobec coraz to nowych dylematów przytaczanych w mediach, co „należy” Kościołowi czynić i mówić, a co jest zastrzeżone. W tym celu przygotowaliśmy szereg artykułów, które mają za zadanie przybliżyć relację Kościoła do państwa. Jak będziemy mogli przeczytać problem ten nie jest obecny tylko w dzisiejszych czasach, ale był on dostrzegalny na przestrzeni wieków. W historycznej refleksji zobaczymy „blaski i cienie wolności Kościoła” po 313 roku, czy też rolę Kościoła w czasach komunizmu i obecnych. Warto zwrócić szczególną uwagę na osobę abpa Antoniego Baraniaka – „Niezłomnego Żołnierza Kościoła”. Pochylamy się również nad współczesnymi wyzwaniami Kościoła, a także w kontekście teologii moralnej spojrzymy na zagadnienie wojny, wciąż niestety obecnej w dziejach ludzkości.
Jezus wystawiony przez faryzeuszów na próbę, został zapytany „czy wolno płacić podatek cezarowi, czy nie?” (Mt 22,17). Do znalezienia odpowiedzi na to i inne pytania zapraszamy w czasie lektury najnowszego numeru „Naszego Prądu”.

Szczęść Boże!