Misterium Męki Pańskiej


U początku nowego roku kalendarzowego, jako wspólnota seminaryjna zapraszamy na Misterium Męki Pańskiej, pt. “Niech świat się dowie”.

Reżyserem i autorem scenariusza tegorocznego Misterium jest al. Paweł Strojewski SAC.
Zapraszamy do rezerwacji miejsc oraz prosimy o modlitwę, by tworzone dzieło pomogło nam wszystkim w głębszym zjednoczeniu ze Zbawicielem.

“Podobno główną cechą odróżniającą problem od tajemnicy jest ta, że problem należy rozwiązać, zaś tajemnicy nie. W tajemnicę można bardzo dyskretnie się wgłębiać, niejako delikatnie jej dotykać, pozostawiając ją pod ciągle nierozwiązanym, a jednak pociągającym do refleksji słowem tajemnica. W tegorocznym misterium męki pańskiej – „Niech świat się dowie” – tajemnicą centralną będzie odniesienie Chrystusowej męki do Jego relacji z Ojcem oraz ukazanie miłości Boga Ojca do każdego człowieka. Postaramy się przedstawić mękę naszego Pana jako wyraz miłości i posłuszeństwa Syna, który nie wahał się uniżyć samego siebie aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej, ze względu na wolę Ojca. Wolę, którą jest nasze zbawienie i uświęcenie. Którą jest nasze bycie z Nim. Chcemy zaprosić do spojrzenia na zjednoczenie Ojca i Syna. „(…) Niech świat się dowie, że Ja miłuję Ojca, i że tak czynię, jak mi Ojciec nakazał” (J 14,31). Niech świat się dowie… niech świat zapłonie pragnieniem relacji z Ojcem, słuchając o Tym, który przyszedł ogień rzucić na ziemię.”

Reżyser
al. Paweł Strojewski SAC