Misterium Męki Pańskiej 2022


Misterium Męki Pańskiej 2022 

Nie jesteś już niewolnikiem 

Misterium Męki Pańskiej to ponad sześćdziesięcioletnia tradycja Wyższego Seminarium
Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie. Tegoroczny spektakl,
zatytułowany „Nie jesteś już niewolnikiem” jest wystawiany od 12.03.2022 r. do 09.04.2022 r. w
każdy piątek o godzinie 19:15 oraz w każdą sobotę o godzinie 14:00 oraz 16:00.

Rezerwacja biletów jest dostępna pod adresem mailowym: misteriumsac@gmail.com oraz numerem telefonu 733598046.

Każdego roku Misterium Męki Pańskiej jest zaproszeniem widza do głębszego spojrzenia na
zbawcze dzieło Jezusa, wsłuchania się na nowo w konkretne słowa, unaocznienia sobie scen znanych
z kart Pisma Świętego. Tegoroczny spektakl skoncentrowany jest wokół dwóch przeciwstawnych
motywów – niewoli oraz wyzwolenia. Z jednej strony niemalże w każdej ze scen odbijają się echem
słowa otwierające spektakl: „Ujrzycie słabych ludzi, ubrudzonych w biedzie, co słabości ciągle rządzić
pozwalają”. Widz stopniowo zostaje zaproszony do konfrontacji z postaciami, które nie potrafią
pokonać zła, które drzemie w nich lub wokół nich. Z drugiej zaś w obliczu tej słabości ukazany zostaje
Jezus, który staje ponad tym złem, pokonuje schematy, otwarcie odpowiada na to zło oddaniem
całego siebie i posłuszeństwem Ojcu. Napięcie między tymi dwoma motywami rezonuje w kolejnych
scenach tak, by ostatecznie to oglądający stanął w obliczu swojej słabości i spojrzał w oczy
Zmartwychwstałego, słysząc, że „nie jest już niewolnikiem”.

„Mój Umiłowany jest najpiękniejszy spośród tysięcy” – słowa te wybrzmiewają w momencie, w
którym aktorzy wychodzą na scenę po zakończeniu spektaklu. Jako organizatorzy Misterium
wierzymy głęboko w to, że każdy z nas zrobił wszystko, by to stwierdzenie wybrzmiało na scenie i
pomogło lepiej przeżyć Wielki Post wszystkim, którzy przyjadą do Ołtarzewa. Wspólnie skierujmy
wzrok ku Temu, dzięki któremu „mogliśmy otrzymać przybrane synostwo” (por. Ga 4,4-7).