Misje w seminarium

W niedzielę 18. października 2020 r. przeżywaliśmy doroczny Światowy Dzień Misyjny, będący równocześnie początkiem kolejnego tygodnia misyjnego. Jak dla całej wspólnoty wierzących, tak również i dla nas jest to okazja, by po raz kolejny spojrzeć na nasze zaangażowanie w misyjne dzieło Kościoła.

W ramach tygodnia misyjnego wspólnota parafialno-seminaryjna gromadzi się w kościele na nabożeństwie różańcowym. Cechą szczególną wspólnej modlitwy podejmowanej w tych dniach jest zawierzenie Panu Bogu ewangelizacyjnych intencji Ojca Świętego, dzieł misyjnych prowadzonych przez pallotyńskie sekretariaty misyjne oraz misjonarzy i misjonarek. Tydzień modlitw za dzieła misyjne to również okazja do modlitwy w różnych językach. Co roku pojawiają się nowe pomysły, aby poprowadzić dziesiątek różańca w języku, którego parafianie jeszcze nie słyszeli. Były już angielski, niemiecki, łaciński, hiszpański, koreański, francuski, grecki, rosyjski, białoruski, ukraiński…

Tegoroczne hasło niedzieli misyjnej stanowią słowa z księgi proroka Izajasza: Oto ja, poślij mnie (Iz 6,8). Jest to zachęta, aby jeszcze usilniej prosić o nowych, świętych misjonarzy i misjonarki, braci i sióstr zakonnych, księży, wolontariuszy świeckich. Mówiąc językiem naszego Założyciela, prosimy Jezusa Chrystusa – Apostoła Ojca Przedwiecznego – o ducha apostolskiego dla wszystkich wierzących, pamiętając jak ważną jest modlitwa za młodych, aby usłyszeli Boże zaproszenie i znaleźli w sobie odwagę, aby pozytywnie na nie odpowiedzieć.

Obecnie we wspólnocie seminaryjnej mieszka trzech misjonarzy, którzy pracowali w Afryce. Pierwszym z nich jest ks. abp. Henryk Hoser SAC, który pięćdziesiąt lat temu był współtwórcą grupy misyjnej w naszym seminarium. Później przez wiele lat posługiwał jako misjonarz w Rwandzie, pełniąc najprzeróżniejsze funkcje: duszpasterza, proboszcza, animatora duszpasterstwa rodzinnego, organizatora sesji formacji apostolstwa świeckich, promotora apostolstwa słowa drukowanego. Drugim jest ks. Henryk Kazaniecki SAC wieloletni duszpasterz w Kongo. Najmłodszym, trzecim z kolei, jest br. Jan Grabowski SAC. Brat Jan również posługiwał w Rwandzie i Kongo, pracując z tamtejszą młodzieżą – ucząc ich stolarstwa. Następnie prowadził pallotyńską drukarnię.

Jak już zostało wspomniane, założone przez ks. abp. Henryka kleryckie koło misyjne istnieje do dziś. W swoich szeregach gromadzi liczną grupę alumnów, którzy poprzez codzienną modlitwę różańcową oraz misyjną formację wpisują się w wielkie, pallotyńskie dzieło szerzenia wiary na całym świecie. Przy różnych okazjach spotykamy się z misjonarzami, którzy dzielą się z nami osobistym doświadczeniem pracy misyjnej, a także polecają naszej modlitwie tych, do których Bóg ich posłał. Mamy również okazje, od czasu do czasu, spotykać wolontariuszy misyjnych Fundacji Salvatti, którzy w seminarium odbywają formację przygotowującą do wyjazdów na tereny, gdzie posługują pallotyni. Okazji do wymiany doświadczeń i pobudzania misyjnego zapału jest z pewnością bardzo wiele.

Wspólnie włączyliśmy się także w prowadzone przez nasz Sekretariat dzieło Pallotyńska Adopcja Serca. Wspomagamy regularnie kameruńską dziewczynkę, Dianę, aby mogła się uczyć i mieć lepsze życiowe perspektywy. Jesteśmy z nią w listownym kontakcie.

Wspólnie Prośmy Pana, aby orędzie Jego miłości miłosiernej dotarło do wszystkich krańców Ziemi!

Krzysztof Szczepkowski SAC