WEŹ UDZIAŁ

Ks. dr Antonio Panaro

Prefekt studiów Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego Redemptoris Mater w Warszawie. Doktor teologii dogmatycznej, wykładowca PWTW, aktualnie wykłada Eklezjologię i Mariologię oraz Wprowadzenie w Chrześcijaństwo. Prowadzi wykłady w Polsce i zagranicą z dziedziny chrystologii, sakramentologii, soteriologii i aretologii dogmatycznej.

Piątek (26 października)

17.30-18.30

Jakich księży potrzebują ludzie naszych czasów. Sakramenty

Prezbiter i sakramenty dzisiaj: rozłam czy głęboka więź, zawód czy powołanie, religijne najemnictwo czy posługa, a zatem czy jest to jedyna posługa kapłana?

Zastanówmy się wspólnie nad tym, czy Kościół współczesny, a szczególnie duchowieństwo dzisiaj ma jeszcze coś do zaproponowania Światu? Czy nasze duszpasterstwo nie przybiera przypadkiem postać modelu marketingowego? Czy nie zajmujemy się konsumpcją sakramentów bardziej niż ich głębszym przeżywaniem? 

Jestem przekonany, że w Kościele posoborowym popełniamy wciąż ten sam błąd, o którym napisał Hans Urs von Balthasar w małym bileciku do Ratzingera: “Nie zakładać wiary, ale ją proponować”. Kardynał Joseph Ratzinger zapamiętał na całe życie to zdanie swojego przyjaciela Balthasara i wiele razy powtarzał, że wiara nie ma trwałości sama przez się. Nie można jej po prostu zakładać jako czegoś już w sobie zamkniętego. Musi być przeżywana ciągle na nowo.

Świat dzisiejszy potrzebuje ludzi Kościoła, którzy są gotowi proponować wiarę, wyznać ją i o niej radośnie zaświadczyć. Czy w tym momencie nie dotykamy wrażliwego punktu stałej formacji ochrzczonych (w tym i prezbiterów) i nie tylko potrzeby ewangelizacji, re-ewangelizacji lecz nowej ewangelizacji?