WEŹ UDZIAŁ

Koszty udziału


Do udziału w Forum zapraszamy po co najmniej trzech przedstawicieli z każdego seminarium:  prefekta studiów, wykładowcę i alumna. Program Forum przewiduje zróżnicowane zajęcia dla tych trzech grup uczestników. A wszystko po to, by rozwinąć  różne kompetencje potrzebne do przeprowadzenia zmiany, jaką jest uwspółcześnienie edukacji i komunikacji w seminariach duchownych w Polsce.

Koszt udziału w Forum wynosi 240 zł za osobę i obejmuje:

  • uczestnictwo w dwóch dniach zajęć, zgodnie z programem
  • materiały konferencyjne
  • pełne wyżywienie z serwisami kawowymi w ciągu dwóch dni zajęć
  • jeden nocleg (z piątku na sobotę) w Wyższym Seminarium Duchownym SAC w Ołtarzewie

Można nie skorzystać z noclegu i wtedy opłata za udział wynosi 190 zł za osobę.