KORONAWIRUS I SEMINARIUM: PODZIĘKOWANIE

Drodzy Przyjaciele WSD w Ołtarzewie!

W Niedzielę Męki Pańskiej (zwaną Palmową) opublikowaliśmy informację o sytuacji we wspólnocie seminaryjnej w Ołtarzewie w związku z epidemią koronawirusa. Przez ten krótki czas napłynęło do nas całe morze głosów solidarności, duchowego wsparcia i deklaracji konkretnej pomocy. Jest bardzo budujące, że można liczyć na tylu dobrych i życzliwych ludzi. To niezwykłe, że sytuacja zagrożenia wyzwoliła tak wiele dobra i solidarności. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni! Będziemy korzystać z pomocy w takiej mierze, w jakiej teraz jest dla nas konieczna, biorąc pod uwagę sytuację kwarantanny i wszystkie konsekwencje sytuacji w jakiej się znaleźliśmy.

Jednocześnie jeszcze pełniej zdajemy sobie sprawę z trudności, jakie w tej chwili przeżywają szpitale, ośrodki pomocy, a zwłaszcza osoby starsze i samotne. Często nie mogą i nie potrafią powiedzieć o swoim bólu, trudnościach i potrzebach. Dziękując za wsparcie nam okazane i zadeklarowane, chcemy być głosem tych potrzebujących i prosić Was o pomoc w ich imieniu. Czasem wystarczy drobny gest, zrobienie zakupów, dostarczenie leków, a to znaczy już bardzo wiele. Potrzeba szeroko otwartych oczu, zwłaszcza w sąsiedztwach i społecznościach lokalnych. W sytuacji epidemii niezwykle wyraźnie widać kluczową rolę samorządów, organizacji niosących pomoc społeczną, parafii itp. Oprócz konkretnej pomocy, potrafią one skoordynować indywidualne akcje, równomiernie rozłożyć siły i zarządzać kryzysem.

Chcemy w tym miejscu jeszcze raz serdecznie podziękować Panu Burmistrzowi Pawłowi Kanclerzowi za troskę o wspólnotę seminaryjną i natychmiastową deklarację wsparcia oraz życzyć sił na organizowanie i koordynowanie pomocy dla wszystkich potrzebujących na terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki. Dziękujemy wszystkim władzom samorządowym, parafianom i przyjaciołom Seminarium z całego kraju i z zagranicy.

Chcę jednocześnie poinformować, że cały czas jesteśmy w kontakcie z lokalnymi służbami sanitarnymi, które monitorują naszą sytuację. Współbracia dotknięci koronawirusem czują się dobrze. Inni też…

Niech Miłosierny Pan wszystkim błogosławi, a uwalniając nas od chorób ciała, niech oczyszcza jednocześnie nasze dusze, serca i umysły, byśmy wkrótce mogli wyśpiewać radosne Alleluja. Jezu, ufamy Tobie!

Ks. Mirosław Mejzner SAC