II semestr roku akademickiego 2020/21

Po krótkiej przerwie międzysemestralnej rozpoczęliśmy nowy semestr. Od Środy Popielcowej klerycy wraz
z braćmi juniorystami, przeżywali trzydniowe rekolekcje wielkopostne pt. “Bądźcie miłosierni jak Ojciec Wasz” prowadzone przez ks. bp Henryka Ciereszko (biskupa pomocniczego archidiecezji białostockiej).  W czasie głoszonych konferencji ksiądz biskup przybliżył słuchaczom postać błogosławionego księdza Michała Sopoćki, jak również znaczenie Miłosierdzia Bożego. 20 lutego po zakończeniu rekolekcji alumni kursów III i IV zostali wprowadzeni w posługę lektoratu i akolitatu (https://www.wsdsac.pl/zycze-wam-abyscie-byli-lekarzami-ktorzy-slowem-i-czynem-beda-niesli-pomoc/).

Rozpoczęty semestr jest czasem praktyk duszpasterskich diakonów. Dk. Marek Więch SAC od 27 lutego rozpocznie praktyki w parafii Matki Bożej Królowej Apostołów w Ołtarzewie, natomiast dk. Tomasz Stawicki podejmie posługę w parafii p.w. św. Wawrzyńca w Poznaniu. Dla kursu V jest to czas realizacji praktyk katechetycznych, podczas których klerycy prowadzą obserwacje, jak również sami prowadzą lekcje religii w szkole podstawowej. W dniach 15-17 marca kursy I-II będą przeżywać formację ZAK, natomiast kursy III-V będą zaangażowane w przeprowadzenie rekolekcji szkolnych, które przyjmą formę zdalną.

Nowy semestr to nowe wyzwania i nowe przedmioty, prosimy Boga, abyśmy poprzez zdobytą wiedzę, jak najlepiej przygotowali się do służby Bogu i ludziom w kapłaństwie. 

 

Mateusz Wasiński SAC