WEŹ UDZIAŁ

Marcin Lewandowski

Prezes Stowarzyszenia Nowe Przestrzenie

Ewangelizator, Prezes Fundacji ALEGORIA prowadzącej Centrum Dialogu, Formacji i Misji. Pracownik Kurii Diecezjalnej w Tarnowie – Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji.

Sobota 27 października

Warsztaty dla Wykładowców

Debata oksfordzka jako narzędzie rozwijania kompetencji komunikacyjnych i formacji alumnów

Debaty oksfordzkie to symulacja obrad Izby Gmin Parlamentu brytyjskiego. Powstały w elitarnych angielskich szkołach w połowie XVIII wieku, jako narzędzie przygotowujące młodzież do aktywnego udziału w życiu publicznym. Do Polski trafiły na początku lat 90. Za sprawą prof. Zbigniewa Pełczyńskiego – emerytowanego wykładowcy Oksfordu i założyciela stowarzyszenia „Szkoła Liderów”. Debaty miały być odpowiedzią na problemy komunikacyjne występujące w polskim społeczeństwie – agresję w debacie publicznej oraz jej niski poziom merytoryczny i retoryczny.

Problem niskiego poziomu kompetencji komunikacyjnych nadal jest w polskim społeczeństwie zjawiskiem powszechnym. W aspekcie relacji międzyludzkich, przejawia się on w braku umiejętności słuchania, prowadzenia dialogu, czy okazywania szacunku osobom o odmiennych poglądach. Coraz więcej mówi się też o braku odpowiedzialności za słowo – szczególnie w sferze publicznej. W obszarze umiejętności retorycznych widać wyraźne braki warsztatowe nie tylko wśród polityków, ale również księży. Pojawia się więc potrzeba wyposażenia ich w kompetencje potrzebne w pracy duszpasterskiej

Celem warsztatów będzie  pokazanie możliwości debaty oksfordzkiej jako użytecznego narzędzia służącego rozwijaniu kompetencji komunikacyjnych i społecznych alumnów. Prowadzący podzielą się swoimi doświadczeniami w pracy tą metodą w seminariach. Uczestnicy zajęć poznają zasady debaty oksfordzkiej i przećwiczą jej przebieg w praktyce.