WEŹ UDZIAŁ

ks. dr hab. Krzysztof Marcyński SAC

Badacz komunikacji społecznej i religijnej, natury mediów i kompetencji komunikacyjnej. Adiunkt w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na UKSW w Warszawie. Prefekt Studiów w WSD Księży Pallotynów w Ołtarzewie.

Piątek 26 października


15.00-16.00

I sesja prezentacji Jak dzisiaj komunikować w seminariach w Polsce?

Kompetencja komunikacyjna – must have w edukacji i komunikacji

Czy do tego, aby być dobrym wykładowcą wystarczy wiedza? Czy rzeczywiście znajomość tematu jest jego największym atutem i tym, co najbardziej rozwija studenta, alumna? Czy do tego, aby być dobrym rektorem, prefektem, moderatorem, opiekunem, wychowawcą w wyższym seminarium duchownym wystarczy wieloletnie doświadczenie w tym zakresie, życie duchowe, znajomość tradycji zgromadzenia, zasad zarządzania seminaryjną społecznością? W swoim wystąpieniu autor odniesie się do tych pytań, zwracając szczególną uwagę na potrzebę kompetentnego komunikowania w edukacji i komunikacji. Odpowie przede wszystkim na pytania: Co to znaczy być kompetentnym komunikatorem? Na czym polega kompetentne komunikowanie w edukacji i w codziennym życiu? W czym tkwi sekret kompetentnego komunikowania? Zamiarem autora jest ukazanie kompetencji komunikacyjnej jako niezbędnego elementu (must have) seminaryjnej formacji, a także kształcenia w wyższych seminariach duchownych. 

Sobota 27 października

14.00-15.00

Jaka jest kompetencja komunikacyjna księży i alumnów? Podsumowanie badań w wyższych seminariach duchownych w Polsce

Życie i praca księdza ściśle związane są z komunikacją. Stąd też w przeprowadzonych badaniach w wyższych seminariach duchownych w Polsce zwrócono uwagę na kompetencję komunikacyjną księży i alumnów. Zadano w nich m.in. pytania: Na ile księża pracujący w wyższych seminariach duchownych w Polsce są kompetentnymi komunikatorami? Na ile kompetentnie komunikują alumni? Jak postrzegają oni własną kompetencję komunikacyjną? Na ile są świadomi potrzeby bycia sprawnym i biegłym w komunikacji? Podczas wystąpienia zostaną zaprezentowane wyniki tych badań. Odpowiedzi na powyższe pytania mają być również przyczynkiem do większego zainteresowania kształceniem i rozwojem kompetencji komunikacyjnej w wyższych seminariach duchownych.