WEŹ UDZIAŁ

ks. dr Grzegorz Strzelczyk

Prezbiter Archidiecezji katowickiej, teolog, Dyrektor Ośrodka Formacji Diakonów Stałych Archidiecezji.

Piątek 26 października

10.30-13.00

Debata

Jakich księży potrzebują ludzie naszych czasów?

Uczestnicy:
ks. dr Grzegorz Strzelczyk, s. Anna Maria Pudełko AP, o. Krzysztof Michałowski OP

Prowadzenie:

ks. dr hab. Mirosław Mejzner SAC, ks. dr hab. Krzysztof Marcyński SAC

Odprawienia mszy świętej, wyspowiadania, wygłoszenia… najlepiej krótkiej i dobrej homilii. Niekiedy tylko tych trzech zadań oczekujemy ze strony księdza. Po całym tygodniu ciężkiej pracy w kościele szukamy odpoczynku i „świętego spokoju”, ale często potrzebujemy o wiele więcej!

  • Czego zatem oczekujemy ze strony księdza? Czego w nim szukamy?
  • Jaki dziś powinien być ksiądz?
  • Jaka jest jego dziś rola?
  • W czym może nam pomóc?
  • Jaki styl bycia księdzem do mnie dziś najbardziej przemawia, a jaki przeszkadza?

Z tymi m.in. pytaniami spróbujemy się zmierzyć wspólnie z naszymi specjalnymi gośćmi – księżmi, proboszczem, siostrą zakonną, osobą świecką i słuchaczami.

Piątek 26 października

16.00-17.00

II sesja prezentacji Jak dzisiaj edukować w seminariach w Polsce?

Program studiów seminaryjnych a wyzwania świata

Obecnie trwają prace nad nowym Ratio studiorum dla Kościoła w Polsce. Jakkolwiek rdzeń studiów teologicznych stanowią treści w zasadzie niezmienne, kwestią otwartą pozostaje zarówno rozłożenie akcentów, jak i koncepcja dydaktyki. W tym kontekście warto zwrócić uwagę zwłaszcza na następujące problemy:
– łączenie wiedzy teologicznej z doświadczeniem wiary studentów (zwłaszcza kwestia syntezy wiedzy i życia), 
– miejsce rozumienia sakramentu święceń w ramach teologicznego uniwersum,
– łączenie oglądu teologicznego z danymi nauk szczegółowych (budowanie spójnego światopoglądu) oraz
– przygotowanie do samodzielnego rozwiązywania problemów z pogranicza praktyki pastoralnej i teorii teologicznych (rola ćwiczeń w dydaktyce).