egzamin Ex Universa Theologia

Dnia 25 czerwca br. alumni V roku Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie zdali egzamin Ex Universa Theologia. Egzamin obejmował cztery dyscypliny teologiczne, z których egzaminowali: ks. prof. dr hab. Marian Kowalczyk SAC (teologia fundamentalna), ks. prof. dr hab. Franciszek Mickiewicz SAC (Pismo Święte), ks. dr Marek Chmielniak SAC (teologia dogmatyczna), ks. dr Sylwester Matusiak SAC (teologia moralna). Komisji egzaminacyjnej przewodniczył ks. dr Michał Siennicki SAC, Prefekt studiów Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie.

Po przywitaniu uczestników oraz modlitwie prowadzonej przez ks. dra hab. Mirosława Mejznera SAC, Rektora Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie, alumni wraz z Księżmi Profesorami zajęli wyznaczone miejsca. Dzięki dobrze zorganizowanemu systemowi prowadzenia podobnych egzaminów, udało się zmieścić w odpowiednich ramach czasowych i dokonać niezbędnych formalności. Po egzaminie alumni oraz komisja egzaminacyjna udali się do refektarza, gdzie na przybyłych czekał poczęstunek.

Warto zaznaczyć, że wszyscy alumni z V roku zdali egzamin na ocenę bardzo dobrą. Niech ta wiedza pomoże im w dalszym pogłębianiu wiary, nadziei i miłości, a zwłaszcza wtedy, kiedy będą stawać przed kolejnymi życiowymi egzaminami.

Maksim Bolandz SAC