WEŹ UDZIAŁ

Dlaczego warto


Dlaczego warto wziąć udział w Forum

 • będziesz miał realny wpływ na stworzenie projektu uwspółcześnienia kształcenia księży
 • weźmiesz udział w pierwszym forum prefektów  studiów w Polsce i na świecie
 • zainicjujesz podwyższenie jakości nauczania i komunikowania w seminariach
 • rozwiniesz kompetencję komunikacyjną w relacjach wykładowca-alumn i ksiądz-wierny
 • skorzystasz z doświadczeń wybitnych ekspertów  duchownych i świeckich zajmujących się edukacją, komunikacją i nauką
 • będziesz współtworzył i weźmiesz udział w forum wymiany doświadczeń edukacyjnych i komunikacyjnych prefektów studiów, wykładowców, alumnów
 • zapoczątkujesz badania kompetencji komunikacyjnej wśród wykładowców seminariów duchownych i alumnów

Przygotowanie do Forum

Zadaniem wszystkich podmiotów biorących udział w Forum jest wzięcie udziału w badaniu Kompetencja komunikacyjna wykładowców i alumnów wyższych seminariów duchownych.

Badania kompetencji komunikacyjnej wykładowców i alumnów są prowadzone metodą sondażu i samooceny. Zostały one wypracowane na podstawie amerykańskiej tradycji badawczej ostatnich 70 lat oraz analizy wielu technik i narzędzi pomiarowych w tym zakresie. Badania te włączamy w program I Forum, ponieważ kompetentna komunikacja to lepsza edukacja.

Dzięki tym badaniom:

 • zdiagnozujesz kompetencję komunikacyjną wykładowców i alumnów
 • otrzymasz odpowiedź na pytanie: na ile jesteś kompetentnym komunikatorem?
 • zobaczysz, co warto rozwijać w swojej kompetencji komunikacyjnej

Ankieta badawcza wraz z instrukcją została wysłana do wszystkich seminariów duchownych w Polsce. Jeśli jej nie otrzymaliście, prosimy o kontakt.

Forum, ponieważ chcemy

 • spotkać się i rozmawiać w gronie osób zajmujących się kierowaniem edukacją w seminariach (prefekci studiów), osób kształcących przyszłych księży (wykładowcy), osób kształconych (alumni),
 • rozpocząć dyskurs naukowy i praktyczny nad znaczeniem komunikacji i edukacji w kształceniu księży,
 • poznać się wzajemnie – osobiście i instytucjonalnie,
 • wymienić dobre praktyki i doświadczenia,
 • wspólnie pracować nad uwspółcześnieniem kształcenia księży.

Forum jest spotkaniem i wymianą myśli, dlatego proponujemy następujące formy zajęć:

 • Debata – wielogłos różnych środowisk
 • Inspirujące, krótkie wystąpienia
 • Dyskusja
 • Prezentacja
 • Integracja
 • Warsztaty
 • Badania