CHRYSTUS NA ULICACH OŁTARZEWA

CHRYSTUS NA ULICACH OŁTARZEWA

W piękne, słoneczne przedpołudnie, 3 czerwca 2021r., w kościele seminaryjno-parafialnym pod wezwaniem Królowej Apostołów, o godzinie 10:30 odbyła się liturgia Mszy Świętej z racji Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.

Kościół rozświetlony czerwcowym słońcem wypełnił się mieszkańcami Ołtarzewskiej parafii, wśród których wyróżniały się dzieci pierwszokomunijne, ubrane w lśniąco białe alby.

W Eucharystii wzięli udział duszpasterze parafii, siostry urszulanki oraz pallotynki, bracia pallotyni, a także moderatorzy, wykładowcy i klerycy Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Celebracji przewodniczył oraz homilie wygłosił ks. dr Michał Siennicki SAC, prefekt studiów oraz wykładowca w Pallotyńskim Seminarium. Kaznodzieja przypomniał znaczenie uroczystości Bożego Ciała. Zwrócił uwagę na to, że Eucharystia, która jest dla nas powszechnie dostępna, jest darem od Chrystusa i to ona daje wiernym życie oraz prowadzi do zbawienia. Uroczystość Bożego Ciała jest właśnie po to, aby tę prawdę o znaczeniu Najświętszej Eucharystii uświadomić oraz przypomnieć.

 

W tym kontekście kaznodzieja zwrócił uwagę, aby piękne i huczne obchody procesji Bożego Ciała nie przyćmiły jej głównego sensu, ale stały się rzeczywistością, w której ludzie wierzący będą czcić i uwielbiać Chrystusa obecnego w białej hostii. Po Eucharystii wyruszyła procesja w sposób tradycyjny, ulicami Ołtarzewa, do czterech ołtarzy. Parafianie zadbali o to, by w procesji miały swoje miejsce chorągwie, feretrony, a dziewczynki które w tym roku pierwszy raz przystąpiły do pierwszej komunii świętej sypały kwiaty przed Chrystusem Eucharystycznym. Każdemu ołtarzowi swoim śpiewem towarzyszyła klerycka schola „Gregoriana” pod przewodnictwem ks. dr Dariusza Smolarka SAC, wykładowcy w Pallotyńskim Seminarium. Licznie zgromadzeni wierni w sposób godny pochwały uczestniczyli w obchodach, poprzez śpiew oraz zachowanie należytych postaw podczas procesji. Przy czwartym, ostatnim ołtarzu ks. dr Jacek Smyk SAC, wykładowca i moderator w Wyższym Seminarium Duchownym, a także proboszcz Ołtarzewskiej parafii, podziękował za udział i zaangażowanie w przeżyciu uroczystości, a także zaprosił na tradycyjne procesje, które będą odbywały się przez najbliższy tydzień po wieczornej Eucharystii.