Wyższe Seminarium Duchowne Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Pallotyni

Ołtarzew

Aktualności

Misterium Męki Pańskiej

U początku nowego roku kalendarzowego, jako wspólnota seminaryjna zapraszamy na Misterium Męki Pańskiej, pt. „Niech świat się dowie”.

Reżyserem i autorem scenariusza tegorocznego Misterium jest al. Paweł Strojewski SAC. Zapraszamy do rezerwacji miejsc oraz prosimy o modlitwę, by tworzone dzieło pomogło nam wszystkim w głębszym zjednoczeniu ze Zbawicielem.

„Podobno główną cechą odróżniającą problem od tajemnicy jest ta, że problem należy rozwiązać, zaś tajemnicy nie. W tajemnicę można bardzo dyskretnie się wgłębiać, niejako delikatnie jej dotykać, pozostawiając ją pod ciągle nierozwiązanym, a jednak pociągającym do refleksji słowem tajemnica.

Wyższe Seminarium Duchowne

Formacja

Seminarium to miejsce modlitwy, nauki, zdobywania doświadczeń duszpasterskich i osobistego rozwoju. Nie jest to zwykła uczelnia wyższa z akademikiem. Aby dostać się tutaj trzeba najpierw przejść pozytywnie weryfikację powołania we własnym sumieniu. Jest to też czas na kolejne pytania i odpowiedzi. W tym pomaga czas miesięcznego postulatu oraz dwuletniego nowicjatu.

Seminarium to wspólnota ludzi. Patrząc z zewnątrz to grupa kilkudziesięciu młodych ludzi – kleryków, Profesorów i Wychowawców oraz Kapłanów i Braci. Nie mogłoby ono funkcjonować bez posługi Sióstr Pallotynek i pracy ludzi świeckich.

czytaj więcej

Wyższe Seminarium Duchowne w Ołtarzewie