Abp Henryk Hoser nagrodzony

Dnia 20 lutego 2020 r. w sekretariacie KEP ks. abp Henryk Hoser SAC otrzymał nagrodę im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego. Jest to nagroda przyznawana za szczególne zaangażowanie na rzecz polskiej wsi i rolnictwa.

W komunikacie Kapituły nagrody czytamy m.in., że „Abp Henryk Hoser podkreślał, że to dzięki miłości do ziemi i poczuciu wolności rolników przetrwaliśmy czasy totalitaryzmów hitlerowskiego i komunistycznego. Nazywał rolników twórcami naszej narodowej tożsamości(…). Kapituła doceniła także wezwania o realne wsparcie kierowane przez Laureata do wszystkich, od których zależy pomoc w rozwoju rodzinnych gospodarstw rolnych. Takie gospodarstwa, jako najbliższe naturze, doceniają wagę ochrony środowiska i stan przyrody. Żywność z tych gospodarstw jest najwyższej jakości(…). Kapituła, przyznając Nagrodę ks. abp. Henrykowi Hoserowi, honoruje jednocześnie tradycję jaką niesie ze sobą ród Hoserów, zasłużony dla rozwoju polskiego ogrodnictwa od 1844 roku”. Członkowie Kapituły przypominają, że Hoserowie rozwijali największe w Polsce gospodarstwo ogrodnicze, które „dotknęła komunistyczna grabież(…). Kapituła składa tym samym hołd wszystkim ziemianom, producentom rolnym, ogrodnikom i sadownikom, których zagospodarowaną własność zniszczył komunizm, niszcząc tym samym część polskiego rolnictwa”.

Rodzina Hoserów zajmowała się ogrodnictwem w Polsce już od 1844 roku, a sam abp Hoser wielokrotnie podkreślał godność rolników. Przyznanie mu tej nagrody jest uhonorowaniem nie tylko jego samego, ale i jego przodków, a także wszystkich osób zajmujących się sadownictwem i rolnictwem, szczególnie zaś tych ciemiężonych w okresie komunistycznym. Jest to również zaszczyt dla rodziny pallotyńskiej.

Nagrodę tę, ustanowioną przez Fundację „Solidarna Wieś”, przyznano po raz szesnasty. Wyróżnienie przyznawane jest osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla rozwoju kulturalnego i gospodarczego rolnictwa, wsi i małych miast w Polsce. W roku ubiegłym otrzymał ją Zespół Pieśni i Tańca „Mazowsze”. Od tego roku honorowym przewodniczącym Kapituły jest bp Artur Miziński, sekretarz generalny KEP.