Święto osób konsekrowanych

Święto Ofiarowania Pańskiego już po raz kolejny w Kościele obchodzone było jako Dzień Życia Konsekrowanego. Każdego roku jest to dla nas bardzo podniosłe wydarzenie. 1 lutego wieczorem gromadzimy się całą wspólnotą w kościele seminaryjno – parafialnym na adoracji Najświętszego Sakramentu połączonej z rachunkiem sumienia odnoszącym się do naszego życia konsekrowanego. Jest to czas przygotowania do świadomego odnowienia naszej profesji podczas uroczystej Mszy świętej 2 lutego.

Tegoroczne świętowanie było wyjątkowe ze względu na obecność księdza biskupa Adriana Galbasa SAC. Mieliśmy okazję spotkać się z Księdzem Biskupem na spotkaniu braterskim, podczas którego podzielił się z nami doświadczeniem pierwszych tygodni posługi biskupiej. Był czas na zadawanie pytań i oczywiście na pamiątkowe zdjęcie. O godzinie 12.00 rozpoczęła się uroczysta Msza święta, której przewodniczył Ksiądz Biskup. Była to Msza święta odprawiana przez biskupa Adriana w Ołtarzewskim Wieczerniku po raz pierwszy po przyjęciu sakry biskupiej. Można więc powiedzieć, że była to dla naszej wspólnoty seminaryjnej i wspólnoty parafialnej jego Msza święta prymicyjna. W homilii biskup Adrian nawiązał do potrzeby wzrastania w świętości osób konsekrowanych, do otwartości na działanie Ducha Świętego na wzór Symeona i Anny. Przywołał również porównanie osób konsekrowanych do świec. Milion zgaszonych świec nie jest w stanie zapalić jednej, ale jedna zapalona jest w stanie zapalić pozostały milion nie palących się świec. Ksiądz Biskup powiedział również, że Ołtarzew jest jednym z czterech miejsc, obok parafii rodzinnej w Bytomiu, Jasnej Góry i Ząbkowic Śląskich, w których chciał być i odprawić Mszę świętą u początku swojej posługi, ponieważ w tym miejscu jako młody chłopak złożył akt pierwszej konsekracji i przed ponad 25 laty został wyświęcony na kapłana, a później posługiwał jako prefekt alumnów. Na zakończenie Mszy świętej odśpiewaliśmy uroczyste Te Deum, jako dziękczynienie za dar nowego biskupa, wywodzącego się spośród nas, za dar powołania do życia konsekrowanego, jak również za zakończoną zimową sesję egzaminacyjną.

Po południu tradycyjnie udaliśmy się do Archikatedry Warszawskiej, by zapewnić asystę liturgiczną podczas Mszy świętej dla osób życia konsekrowanego z terenu Archidiecezji Warszawskiej. Nasi Alumni posługiwali przy ołtarzu, jak również animowali modlitwę śpiewem.