Z wizytą w sekretariacie misyjnym

We wtorek 10. grudnia, seminaryjna grupa misyjna z Ołtarzewa odwiedziła Sekretariat Misyjny w Ząbkach. Jak podkreślał sekretarz ds. misji, ks. Grzegorz Młodawski SAC, najważniejszym celem wizyty było spotkanie. Jego głównym punktem była Eucharystia, sprawowana w odnowionej kaplicy misyjnej. W homilii ks. Sekretarz zachęcał, aby w czasie adwentu szczególnie nabierać Ducha do odważnego wyznawania wiary. W spotkaniu uczestniczyli także księża misjonarze oraz Rektor wspólnoty. Była to okazja do lepszego wzajemnego poznania i rozmowy na temat misji. Nie zabrakło także wspomnień i porównywania funkcjonowania seminarium kiedyś i dziś. Podczas wizyty klerycy pomogli również w pakowaniu listów do dobrodziejów Sekretariatu.