Habemus Episcopum – Mamy Biskupa

Decyzją Ojca Świętego Franciszka nowym Biskupem Pomocniczym Diecezji Ełckiej został mianowany Wyższy Przełożony Prowincji Zwiastowania Pańskiego ks. dr Adrian Józef Galbas SAC.

Nowo mianowanemu życzymy, aby przyjęta posługa coraz wyraźniej ukazywała mu oblicze Chrystusa oraz trwania w charyzmacie św. Wincentego Pallottiego.