Nadzwyczajny miesiąc misyjny

Wyższe Seminarium Duchowne w Ołtarzewie włączyło się w październiku w przeżywany w Kościele nadzwyczajny miesiąc misyjny. Członkowie kleryckiej grupy misyjnej zadbali, aby odprawiona została Msza św. z formularza o ewangelizacji narodów, a podczas tygodnia misyjnego animowali parafialny różaniec odmawiając dziesiątki w różnych językach. Dzięki wykorzystaniu materiałów przygotowanych przez Komisję Pallotyńską ds. Misji, codzienne modlitwy wspólnoty domowej zostały wzbogacone o teksty misyjne, a na zakończenie miesiąca przygotowana została adoracja, podczas której modliliśmy się za tych, którzy posługują na misjach, a także za ewangelizowanych, a zwłaszcza prześladowanych za wiarę.