101. rocznica odzyskania niepodległości

POLONIA RES SACRA

Już na dwa dni przed 101. rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę, w sobotę 9 listopada, w ołtarzewskim Wieczerniku Królowej Apostołów wspólnota seminaryjno-parafialna została zaproszona do wspólnego świętowania.
Rozpoczęło się ono celebrowaniem Ofiary Eucharystycznej, której przewodniczył ks. prof. Mirosław Mejzner SAC, rektor naszego Seminarium. Wygłosił on również homilię, w której, nawiązując do przeżywanej w liturgii Kościoła rocznicy poświęcenia bazyliki laterańskiej, przypomniał, że każda świątynia jest miejscem szczególnego przebywania Chrystusa, który Sam jest świątynią. Wskazał też, że modlitwa za Ojczyznę tworzy wspólnotę ducha i stanowi dziękczynienie Bogu za wolność, zaś Ojczyzna jest wspólnym domem, otwartym na każdego. Te ostatnie słowa znajdują swoje wypełnienie także w naszym Seminarium, gdzie formację przeżywają współbracia z Białorusi, Ukrainy i Korei Południowej. Kaznodzieja wezwał również do tworzenia między sobą jednej wspólnoty, tak jak jedno jest Ciało Chrystusa- Kościół. W śpiewie wspomagał nas chór Ab imo pectore pod dyrekcją p. Mariusza Latka. Po Eucharystii nasze świętowanie przeniosło się do sali teatralnej, w której uczestniczyliśmy w koncercie „Polonia, res sacra”. Znany tenor Bogusław Morka wykonywał patriotyczne pieśni, m.in. „Modlitwę obozową” czy „Ojczyzno ma” (towarzyszył mu Ks. Rektor Mirosław Mejzner). Robert Grudzień odegrał natomiast Poloneza Michała Kleofasa Ogińskiego. Na zakończenie, nasza uroczystość miała swój wątek ‚papieski’, bowiem wysłuchaliśmy tak bliskiej św. Janowi Pawłowi II Barki oraz Abba Ojcze.

Dziękujemy wszystkim za przyjęcie zaproszenia do jubileuszowego świętowania, a Panom Bogusławowi Morce i Robertowi Grudniowi za wspaniałe przedłużenie Uczty Eucharystycznej i patriotyczny recital.

DSC_4599