II Forum Prefektów Studiów – znamy już program!

Poniżej zamieszczamy program II Forum Prefektów Studiów.