II Forum Prefektów Studiów – więcej informacji

Smartfon – błogosławieństwo czy przekleństwo?

Edukacja i komunikacja 
w wyższych seminariach duchownych w Polsce 
II Forum Prefektów Studiów

18-19 listopada 2019

Smartfon w klasztorze. Smartfon za klauzurą. Smartfon w seminarium. Co z tym zjawiskiem robić? Walczyć czy je oswoić? Czym są media społecznościowe dla życia zakonnego, duchowego? Czym są dla edukacji i formacji seminaryjnej? Błogosławieństwem czy przekleństwem? Jeśli błogosławieństwem, to jak używać tych nowych form komunikowania? Jak je pożytecznie włączyć w codzienne życie zakonne?

Zapraszam na II Forum Prefektów Studiów poświęcone właśnie tym zagadnieniom. Jeśli jesteś księdzem, siostrą zakonną, alumnem, przełożoną, przełożonym, rektorem, prefektem studiów, moderatorem, wychowawcą, wykładowcą lub zainteresowanym użytkownikiem nowych mediów, serdecznie zapraszam! Oprócz wykładów ekspertów, planowana jest także debata oraz warsztaty pomagające zdobyć umiejętności w tym zakresie. 

Forum odbędzie się w dn. 18-19 listopada 2019 roku w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie. Koszt udziału to: 140 zł bez noclegu i 190 zł z noclegiem. 

I Forum Prefektów Studiów odbyło się rok temu, w dn. 26-27 października 2018 roku. Celem tej inicjatywy jest zainicjowanie współpracy osób odpowiedzialnych za edukację seminaryjną i doskonalenie jakości kształcenia oraz komunikowania w seminariach w kontekście współczesnych wyzwań społecznych, kulturowych i eklezjalnych. Forum Prefektów Studiów jest konkretną i praktyczną odpowiedzią na Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis Kongregacji ds. Duchowieństwa pt. „Dar powołania do kapłaństwa” z 8 grudnia 2016 roku. 

Jak zarejestrować się na Forum?

Krok 1: Przesłać swoje dane (imię i nazwisko, nazwę seminarium, instytucji, funkcję sprawowaną, status: ksiądz/alumn/siostra zakonna/ osoba świecka, adres mailowy, nr telefonu) na adres: forumwsd@yahoo.com. 

Krok 2: Po potwierdzeniu zgłoszenia dokonać przelewu (140 zł bez noclegu i 190 zł z noclegiem) na konto WSD Ołtarzew: 

85 1240 1037 1111 0010 0132 0841

Bank Pekao S.A. I/o Warszawa

WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego

ul. Jana Kilińskiego 20

Ołtarzew, 05-850 Ożarów Mazowiecki

Tytuł przelewu: Forum_imie i nazwisko.

Zgłoszenia przyjmujemy do 31października 2019 roku. Decyduje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc ograniczona!

Serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji wkrótce na stronie www.wsdsac.pl.

Ks. dr hab. Krzysztof Marcyński SAC 

Prefekt Studiów WSD Ołtarzew