Seminaryjna majówka na Ukrainie

Dnia 4 maja b.r. diakon Jarosław Drahan SAC został wyświęcony na prezbitera w katedrze pw. św. Aleksandra w Kijowie przez bpa kijowsko-żytomierskiego Witalija. Przy tej okazji wspólnota seminaryjna odbyła tygodniową podróż po Ukrainie, odwiedzając pallotyńskie domy i poznając tutejszą rzeczywistość.

W niedzielę 28 kwietnia (Święto Miłosierdzia) wyjechaliśmy z Ołtarzewa i przybyliśmy do domu we Lwowie-Brzuchowicach, gdzie przywitał nas ks. Eugeniusz Cymbaluk SAC. Już następnego dnia zwiedziliśmy najważniejsze miejsca we Lwowie, m.in. Cmentarz Orląt i pałac arcybiskupi. Pogoda była (podobnie jak w kilku następnych dniach)  deszczowa, lecz nie przeszkodziło nam to w poznaniu piękna tego miasta. Wieczorem jeszcze udaliśmy się do położonego niedaleko seminarium archidiecezji lwowskiej, gdzie mieliśmy okazję spotkać się z tutejszymi klerykami i nieco zapoznać się z nimi.

Kolejnego dnia (wtorek 30 kwietnia) wyruszyliśmy w dalszą podróż, tym razem do Biłohirii, gdzie ks. Pavlo Goray opiekuje się kilkorgiem sierot oraz odbudowuje kościół. Po drodze dołączył do nas ks. Artur Stępień SAC, do niedawna Prefekt Alumnów w naszym seminarium, a obecnie przełożony Delegatury Matki Bożej Fatimskiej na Ukrainie. Wspólnie zwiedziliśmy zamek, na którym urodził się król Jan III Sobieski oraz Ławrę Poczajowską.

W środę, po obejrzeniu domu i kościoła w Biłohirii oraz spotkaniu z tutejszymi dziećmi udaliśmy się do sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Dowbyszu, gdzie mieliśmy nocleg, po drodze przejeżdżając przez Żytomierz, gdzie zobaczyliśmy tutejsze muzeum kosmonautyki, a następnie odwiedziliśmy naszych współbraci w domu na Malowance, gdzie również buduje się kościół. W Dowbyszu powitał nas ks. Walery Dubyna SAC, a także niedawno wyświęcony ks. Leonid Jaroszyński SAC, z którymi spędziliśmy wieczór.

W czwartek udaliśmy się do położonego niedaleko Kijowa seminarium tej diecezji, gdzie zatrzymaliśmy się na dwie noce. Cały piątek spędziliśmy na zwiedzaniu Kijowa; wieczorem zaś, po próbie liturgicznej w katedrze św. Aleksandra, odwiedziliśmy tutejszą siedzibę delegatury ukraińskiej, gdzie wzięliśmy udział we Mszy św. i adoracji w intencji mającego przyjąć święcenia dk. Jarosława. Drahana.

Sobota była ważnym dniem dla nas wszystkich, a w szczególności dla Jarosława. Po uroczystej liturgii o godz. 11.00 i czasie wolnym udaliśmy się do miejscowości Sarny na Wołyniu, gdzie znajduje się pierwszy dom pallotyński na Ukrainie. Spędziliśmy tam noc, by już następnego dnia, w niedzielę, ruszyć w drogę powrotną do naszego seminarium w Ołtarzewie.

Był to dla nas wszystkich czas bardzo intensywny, ale i wielce inspirujący. Poznaliśmy tutejsze realia, piękno budowli sakralnych, nierzadko bolesną kwestię podziałów między wyznaniami chrześcijańskimi, potrzebę powołań kapłańskich oraz gościnność naszych żyjących tu współbraci (i nie tylko). Wracamy z odnowionymi siłami i nowymi perspektywami, by dalej podążać ku kapłaństwu w charyzmacie św. Wincentego Pallottiego.