Uroczystość św. Józefa

Obchodzimy dzisiaj uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Maryi. W Piśmie Świętym ukazany jest on jako «ojciec» Jezusa gotowy urzeczywistniać Boże zamiary, nawet jeżeli po ludzku nie można ich pojąć. Jemu to, «synowi Dawida», Bóg Ojciec oddaje w opiekę Odwieczne Słowo, które stało się człowiekiem w łonie Dziewicy Maryi za sprawą Ducha Świętego. Ewangelia nazywa św. Józefa «człowiekiem sprawiedliwym» i dla wszystkich wiernych stanowi on wzór życia w wierze.

Wszystkim braciom i Józefom życzymy błogosławieństwa Bożego oraz opieki Waszego patrona. Niech Niepokalana czuwa nad wami, wypraszając wszelkie potrzebne łaski.