Wprowadzenie w posługi lektoratu i akolitatu

Dziś, po 3-dniowych rekolekcjach wielkopostnych, 6 naszych alumnów zostało wprowadzonych w posługę lektora, a 2 – akolity.

Alumni z III roku, którzy zostali nowymi lektorami, to Maksim Bolandz SAC, Andrzej Chołuj SAC, Pavel Kazlauski SAC i Krzysztof Szczepkowski SAC z Prowincji Zwiastowania Pańskiego oraz Rafał Kucharski SAC i Bartosz Olszewski SAC z Prowincji Chrystusa Króla.

Lektorzy czytają Słowo Boże podczas seminaryjnych Mszy św.; mogą też m.in. święcić pokarmy w Wielką Sobotę. Ich zadaniem jest coraz bardziej zgłębiać Słowo Boże i coraz bardziej je kochać, aby móc następnie przekazywać je innym.

Alumni z IV roku, którzy zostali wprowadzeni w posługę akolity, to Tomasz Stawicki SAC z Prowincji zachodniej i Marek Więch SAC z Prowincji wschodniej.

Na akolicie spoczywa już większa odpowiedzialność – mogą już udzielać Komunii Św., dokonywać puryfikacji oraz wystawiać Najświętszy Sakrament od adoracji. Ta forma posługi przybliża ich do tajemnicy Eucharystii, stanowiąc bezpośrednie przygotowanie do święceń diakonatu i prezbiteratu.

IMG_6943