Post w intencji powołań

„Proście Pana żniwa, aby posłał robotników na żniwo swoje”. To wezwanie towarzyszy modlitwom pallotyńskim przez cały rok. Każdego dnia, zgodnie z pragnieniem świętego Wincentego Pallottiego, jako jego duchowe dzieci, prosimy Pana, by przymnażał pracowników swojej winnicy. W okresie Wielkiego Postu, chcemy w sposób szczególny zachęcić wszystkich do zwiększenia wysiłków w tak ważnej intencji. Zapraszamy do czynnego zaangażowania w rozpoczętą w liturgiczne wspomnienie naszego Ojca Założyciela akcję postu w intencji nowych, świętych powołań kapłańskich i zakonnych.

Wszyscy jesteśmy Kościołem, wszyscy więc powinniśmy troszczyć się o to, by nie zabrakło tych, którzy zostawią wszystko dla Nieskończonej Chwały Boga! 

Szczegółowe informacje o akcji pod poniższym adresem:

https://powolania.pl/powolanie/propozycje/akcja-post-w-intencji-powolan