Uroczystość św. Wincentego Pallottiego

Dziś, 22 stycznia 2019, obchodzimy uroczystość naszego Ojca Założyciela, św. Wincentego Pallottiego.

Przygotowania zaczęliśmy już w niedzielę, 20 stycznia, uroczystą Mszą św. odprawioną w południe w kościele seminaryjno-parafialnym pw. NMP Królowej Apostołów w Ołtarzewie. Wzięli w niej udział m.in. przedstawiciele władz samorządowych oraz zaprzyjaźnionych kongregacji Misjonarzy Krwi Chrystusa i Księży Paulistów. Przewodniczył jej i kazanie wygłosił proboszcz tutejszej parafii, ks. Jacek Smyk SAC. Mówił m.in., że charyzmat pallotyński polega na tworzeniu przestrzeni współpracy i wspólnot miłości wszędzie tam, gdzie jesteśmy posłani.

W poniedziałek wieczorem weszliśmy w bezpośrednie przygotowanie do dzisiejszej uroczystości, uczestnicząc razem w Nieszporach łacińskich o św. Wincentym Pallottim (również w naszym kościele). Poprowadziła je Schola Gregoriana pod kierunkiem ks. Dariusza Smolarka SAC, a ksiądz Rektor, Mirosław Mejzner SAC, był celebransem.

Ponieważ jest to dla nas również czas radości z bycia we wspólnocie, tego samego dnia wieczorem na naszej sali teatralnej odbyło się tradycyjne bingo, zorganizowane przez kursy III i II. Na koniec miał miejsce konkurs na najlepsze przebranie.

Dzień dzisiejszy rozpoczęliśmy poranną Jutrznią. Przed południem każdy miał poświęcić godzinę na lekturę pism naszego Założyciela. W południe została odprawiona Msza święta, której przewodniczył Prowincjał Prowincji Chrystusa Króla,ks. Zenon Hanas SAC. Wygłosił też kazanie, w którym m.in. mówił o trudnych czasach, w których żył Pallotti, a w których on starał się jednoczyć ludzi i okazywać miłość konkretnym osobom, podczas gdy wokół mnożyły się zamęt, nędza i pogarda dla ludzkiego życia. Wyraził też życzenie, aby ta postawa naszego Ojca stała się inspiracją także i dla nas.

W dniu dzisiejszym imieniny obchodzi jeden z mieszkających w Ołtarzewie starszych księży, dawny wykładowca pedagogiki, ks. Anastazy Bławat SAC. Z tej okazji otrzymał on od księdza Rektora możliwość wygłoszenia świadectwa życia podczas Nieszporów; na przykładzie własnego, długiego już życia, pokazał on, jak Bóg prowadzi ludzi, aby okazywać im i przez nich swoją miłość.

Nie był to jeszcze koniec naszych dzisiejszych spotkań z Pallottim – wieczorem w naszej kaplicy seminaryjnej odbyło się nabożeństwo, na które składała się adoracja Najświętszego Sakramentu, czytanie fragmentów z pism Założyciela oraz naszej odpowiedzi na jego słowa; a także z osobistego błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem oraz z ucałowania relikwii św. Wincentego.

Był to dobry, ale i intensywny czas. Przed nami sesja egzaminacyjna, podczas której przyjdzie nam sprawdzać swoją wiedzę, po czym wejdziemy w kolejny semestr nauki w naszym Seminarium.