Wieczór wigilijny we wspólnocie WSD SAC w Ołtarzewie

Wszystkim odwiedzającym naszą stronę – najserdeczniejsze życzenia świąt Bożego Narodzenia błogosławionych, pełnych pokoju i radości z obecności wśród nas Nowonarodzonego Zbawcy!

Wieczór wigilijny spędziliśmy po Bożemu i wspólnotowo. Przez cały dzień trwały przygotowania; wreszcie o godz. 17.30 wszyscy zebraliśmy się na wspólnej adoracji Najświętszego Sakramentu w kaplicy seminaryjnej, aby każdy mógł przywitać Zbawiciela w swoim własnym sercu. 

Następnie, o 18.00, zeszliśmy się wszyscy na refektarzu, gdzie, po krótkim wstępie księdza Rektora, ks. Mirosława Mejznera SAC, wspólnie podzieliliśmy się opłatkiem i złożyliśmy sobie nawzajem świąteczne życzenia. Potem zasiedliśmy do wieczerzy. Nieco później z kolei odbyło się wspólne kolędowanie, prowadzone przez księdza Proboszcza, Jacka Smyka SAC, i dwóch kleryków. 

O północy wzięliśmy wszyscy udział w tzw. Pasterce w naszym kościele seminaryjno-parafialnym pw. NMP Królowej Apostołów w Ołtarzewie.

Już następnego dnia część kleryków pozostających w tym okresie czasu w seminarium udała się na kilkudniowy urlop do swoich domów rodzinnych.