Pogrzeb ks. Józefa Świerkosza SAC

Dzisiaj (22.12.2018) nasza wspólnota przeżywała smutne wydarzenie: pogrzeb naszego Współbrata, ś.p. ks. Józefa Świerkosza SAC.

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 10.00 przywiezieniem ciała w trumnie. Po procesyjnym wniesieniu go do wnętrza kościoła seminaryjno-parafialnego pw. NMP Królowej Apostołów w Ołtarzewie wspólnie odmówiliśmy część chwalebną Różańca.

O godz. 11.00 miąła miejsce Msza św, w której wzięli udział Wyżsi Przełożeni Stowarzyszenia Apostolostwa Katolickiego w Polsce: ks. Adrian Galbas SAC z Prowincji Zwiastowania Pańskiego oraz ks. Zenon Hanas SAC i ks. Waldemar Pawlik SAC z Prowincji Chrystusa Króla. 

Mszy przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Zenon Hanas SAC, Prowincjał prowincji wschodniej. W skierowanym do nas słowie mówił m.in. o pasji ś.p. ks. Józefa do filozofii i prawdziwej, praktycznej mądrości, oraz o jego pragnieniu dzielenia się nią z młodszymi pokoleniami pallotynów (stąd jego pragnienie pracy w bibliotece seminarium w Ołtarzewie). Wyraził również życzenie, aby Jezus Chrystus, który jest największym Filozofem, ukazał mu pełnię Prawdy i Życia w swoim Królestwie.

Pod koniec Mszy zostały wypowiedziane kondolencje i słowa pożegnania. Jako pierwszy mówił ks. Adrian Galbas SAC, który zaczął. od odczytania wiadomości od ks. abpa Henryka Hosera SAC, który łączył się z nami duchowo z Medjugorje, gdzie też odprawił Mszę św. w intencji Zmarłego. Następnie ksiądz Prowincjał wypowiedział kilka słów na jego temat w imieniu własnym i pozostałych Współbraci z Prowincji Zwiastowania Pańskiego, w szczególności zaś tych, którzy mieli okazję pracować z ks. Świerkoszem w domu w Poznaniu, którego był przez wiele lat rektorem.

Po nim mówił przedstawiciel parafii w Austrii, której proboszczem przez szereg lat był ks. Józef. Jako ostatni zabrał głos Rektor Wyżższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie, ks. Mirosław Mejzner SAC.

Następnie odbyło się Ostatnie Pożegnanie i procesja na ołtarzewski cmentarz, gdzie ciało ś.p. ks. Józefa złożono w kwaterze pallotyńskiej.