Wycieczka po Puszczy Kampinoskiej

Dnia 12.11.2018, korzystając z dnia ustawowo wolnego od pracy i zajęć, udaliśmy się do niektórych ważnych miejsc w Puszczy Kampinoskiej.

Nawiedziliśmy cmentarz w Palmirach, na którym są pochowane ofiary niemieckiego okupanta z czasów II Wojny Światowej. Tamże odśpiewaliśmy parę zwrotek hymnu narodowego i pomodliliśmy się za tam spoczywających. Następnie udaliśmy się w dalszą drogę, do Lasek, gdzie mieści się zakład opieki nad ociemniałymi prowadzony przez siostry Franciszkanki Służebniczki Krzyża, założony przez Matkę Elżbietę Różę Czacką. Tam również odwiedziliśmy miejscowy cmentarz, na którym jest pochowanych wiele ważnych, związanych z Laskami osób, m.in. prof. Stefan Swieżawski, pasjonat św. Tomasza z Akwinu i historii filozofii. Jedna z sióstr opowiedziała nam pokrótce o tym miejscu. Potem w miejscowej kaplicy wzięliśmy udział we Mszy św. Później mieliśmy jeszcze okazję wejść do pokoju, w którym matka Elżbieta mieszkała w ostatnim okresie swojego życia. W końcu udaliśmy się w drogę powrotną do seminarium.