100-lecie Niepodległości

Dziś, z okazji 100-lecia Niepodległości Polski, w naszym kościele seminaryjno-parafialnym w Ołtarzewie odbyła się uroczysta Msza św.

Mszy przewodniczył i kazanie wygłosił Prefekt Alumnów, ks. Krzysztof Wernicki SAC. Mówił m.in. o Bogu, który troszczy się o każdego, zwłaszcza o tych, którzy nie mają żadnego wsparcia na Ziemi; objawy Jego troski widzimy także w historii naszej Ojczyzny. Nawoływał do służby Ojczyźnie w małych sprawach życia codziennego, podkreślając, że wolność wewnętrzna jest ważniejsza od zewnętrznej. Na koniec zachęcił do ufania Bogu, który opiekuje się wszystkimi.

Po obiedzie kilku alumnów udało się do Warszawy, by z bliska przyjrzeć się państwowym uroczystościom. Wieczorem spotkaliśmy się wszyscy na braterskiej rekreacji.