Bądźcie wierni!

Czterech nowicjuszy Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego złożyło 29 września 2018 roku pierwszą konsekrację czasową. Oddali się oni Bogu podczas Eucharystii sprawowanej w kościele parafialno-seminaryjnym pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Apostołów w Ołtarzewie. Eucharystii przewodniczył ks. Józef Lasak SAC, I radca generalny, natomiast homilię wygłosił ks. Jakub Nampudakam SAC, przełożony generalny Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego.

Na rozpoczęcie Liturgii ks. Mirosław Mejzner SAC, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie, powitał wszystkich zgromadzonych na uroczystości. 

Po odczytaniu słów Ewangelii miał miejsce obrzęd prezentacji kandydatów do pierwszej konsekracji, którego dokonał wobec Wyższych Przełożonych ks. Krzysztof Wernicki SAC, prefekt alumnów w pallotyńskim seminarium. 

W swojej homilii  ks. Jakub Nampudakam SAC wielokrotnie podkreślał konieczność przyjęcia pokornej postawy wobec Boga oraz powołując się na słowa św. Jana Pawła II  przypominał o wartości bycia pasterzem, który ma pasję miłości ludu Bożego. Homilista dodał:

Kapłan jest pasterzem, który jest gotowy do ofiarowania swojego życia dla ludu Bożego. Jeżeli brakuje wrażliwości na ludzi, to właściwie wszystko tracimy.

Zachęcał do radosnego, radykalnego i odważnego kroczenia za Chrystusem; w tej zaś drodze mamy wspaniały przykład, który dał nam św. Wincenty Pallotti.

Na zakończenie Liturgii ks. Adam Kamizela SAC, I radca prowincjalny prowincji Zwiastowania Pańskiego, życzył młodszym pallotyńskim współbraciom wierności tym słowom, które przed chwilą zostały wypowiedziane w akcie konsekracji. Ks. Adam dodał:

Należy być wiernym w tych małych sprawach, a również i w tych wielkich, bo wtedy dopiero będziecie prawdziwymi osobami konsekrowanymi, będziecie dobrymi pallotynami. Bądźcie wierni!

Każdy ze składających konsekrację czasową postanowił oddać się całkowicie Bogu i naśladować Pana Jezusa Chrystusa, prowadząc życie określone Prawem Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Akt konsekracji to odpowiedź na powołanie, którym obdarza człowieka Bóg, by dla Niego żyć i aby we wspólnocie braterskiej oddać się na służbę ludziom i światu. Konsekracja pallotyńska zawiera 6 przyrzeczeń: czystości, ubóstwa, posłuszeństwa, ducha służby, wytrwania i wspólnoty dóbr.

Złożenie pierwszej konsekracji, jak i jej ponowienie, poprzedziły rekolekcje. Prowadził je ks. Kazimierz Stasiak SAC. Czas duchowego wyjścia na pustynię trwał od 23 do 28 września 2018 r.