Rekolekcje przed konsekracją

Alumni oraz bracia junioryści odbywają rekolekcje przed złożeniem pierwszej oraz ponowieniem konsekracji w Zjednoczeniu Apostolstwa Katolickiego. Rekolekcje w dniach 23-28 września 2018 r. prowadzi ks. Kazimierz Stasiak SAC. Wspierajmy rekolektantów i rekolekcjonistę modlitwą.