Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…

W sobotę, 28 lipca 2018 r., o 22.15 zmarł Br. Jan Bandoszek. Naszego Drogiego Brata polecamy Bożemu Miłosierdziu wypraszając łaskę życia wiecznego. 

Br. Jan Bandoszek (1935 – 2018) SAC, z Prowincji Chrystusa Króla, krawiec i artysta-malarz

Urodził się 11 maja 1935 r. w Chełmicy Dużej, w pow. włocławskim, w rodzinie rolnika Tadeusza i Salomei zd. Warszawiak. W latach 1945-50 uczęszczał do szkoły podstawowej w Zadusznikach w pow. Lipno. W 1952 r. wyjechał za pracą do Krakowa, gdzie został zatrudniony w Dyrekcji Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu, jako pomocnik muzealny. Równocześnie przez cztery lata uczęszczał do artystycznego ogniska malarskiego. Na prośbę rodziców powrócił do domu rodzinnego w Chełmicy Dużej i we Włocławku odbył trzyletnią praktykę krawiecką, wieńcząc ją tytułem czeladnika w zawodzie krawieckim męskim, a następnie rozpoczął pracę w tym zawodzie.

W 1968 r. wstąpił do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (pallotyni), jako kandydat na brata. Nowicjat odbył w Ząbkowicach Śląskich. Tam też 8 września 1970 r. złożył pierwszą konsekrację na ręce ks. prowincjała Stanisława Martuszewskiego SAC, a cztery lata później – wieczną, na ręce ks. prowincjała Józefa Dąbrowskiego SAC.

Po ukończeniu nowicjatu został w 1970 r. skierowany do pracy w drukarni Pallottinum w Poznaniu, a po roku przeszedł do pracy w krawczarni – najpierw w Ołtarzewie (1971-73), potem w Ząbkowicach Śląskich (1973-78) i od 15 października 1978 r. ponownie w Ołtarzewie, gdzie był kierownikiem krawczarni. 

W latach 1993-96 został mianowany przedstawicielem Braci przy Zarządzie Prowincjalnym. Przez szereg lat należał do Komisji Pośrednictwa i Arbitrażu. W 1999 r. został ustanowiony nadzwyczajnym szafarzem Komunii Świętej.  Poza wykonywaną ofiarnie w Stowarzyszeniu pracą krawiecką, br. Jan oddawał się pasji malarstwa. W wolnych chwilach malował wizerunki Matki Bożej, Jezusa Miłosiernego i umęczonego, obrazy świętych, krajobrazy i martwą naturę. W 2016 r. jego prace zostały przedstawione na wystawie pt. „Moja droga” w ołtarzewskim Seminarium. Przez długi okres czasu br. Jan miał w Ołtarzewie własny warsztat malarski.

Br. Jan Bandoszek zmarł w Ołtarzewie 28 lipca 2018 r., o godz. 22.15, w wieku 83 lat i w 48. roku konsekracji w Stowarzyszeniu.

Oprac. ks. Stanisław Tylus SAC

 

Pobierz biogram (pdf)


Pogrzeb śp. br. Jana odbędzie się 31 lipca (we wtorek) o godzinie 11.00 w kościele parafialno-seminaryjnym w Ołtarzewie.