Ex universa theologia A.D. 2018

Alumni kursu V Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtrzewie, zdali 27 czerwca A.D. 2018 egzamin Ex universa theologia. Był to dla nich sprawdzian zdobytej wiedzy, ale i zweryfikowanie wiary, nadziei i miłości, które mają być podstawą ich dalszego życia w naśladowaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Bogu niech będą dzięki!