Mamy pierwszą habilitację z nauk o mediach

20 czerwca 2018 roku decyzją Rady Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego ks. dr Krzysztof Marcyński SAC, prefekt studiów w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, uzyskał stopień doktora habilitowanego z nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o mediach. Nasz nowy pallotyński doktor habilitowany to badacz komunikacji społecznej i religijnej, natury mediów i kompetencji komunikacyjnej.

„Dobra i wolna komunikacja między ludźmi jest zawsze terapeutyczna”. Te słowa Carla Rogersa są mottem jego rozprawy habilitacyjnej zatytułowanej: „Kompetencja komunikacyjna. Studium medioznawcze” (Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2017, ss. 628). Książka ta wieńczy dotychczasowe dokonania naukowe ks. Marcyńskiego, a także ukazuje jego zainteresowania. Jakość naszego życia zależy od wiedzy na temat komunikacji, umiejętności wykorzystania tej wiedzy w konkretnych sytuacjach, a także motywacji do działania, czyli do kompetentnego komunikowania.