Hoc est enim corpus meum

Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, obchodzonej 31 maja 2018 r., przewodniczył ks. Krzysztof Wernicki SAC, prefekt alumnów Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie. Po Eucharystii, sprawowanej w kościele seminaryjno-parafialnym pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Apostołów, wyruszyła procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy wybudowanych na ulicach ołtarzewskiej parafii. Była to manifestacja wiary katolickiej, której wyznawanie połączone jest ze świadczeniem o Bogu.

W swojej homilii, wychodząc od dwóch zasadniczych pytań dzisieszej Ewangelii, a mianowicie Gdzie chcesz, żebyśmy przygotowali Ci spożywanie Paschy? (Mk 14,12) oraz Gdzie jest dla Mnie izba, w której mógłbym spożyć Paschę z moimi uczniami (Mk 14,14), ks. Krzysztof Wernicki SAC postawił następujące pytanie: Gdzie jest izba, w której mogę z tobą spożyć Paschę? Homilista zachęcał, aby każdy z obecnych na Eucharystii wszedł do swojej izby, do swojego serca, aby tam spotkać się z Chrystusem i wraz z Nim spożyć Pachę.

To Jezus jest inicjatorem; tym, który początkuje, zawiązuje spotkanie i wspólnotę, z którą chce spożywać Paschę. – podkreślił ks. Wernicki

W kontekście tego spotkania padło kolejne pytanie: Jak jest przygotowana nasza wewnętrzna izba na spotkanie z Panem ? W nawiązaniu do starotestamentalnego znaczenia Paschy zostało podkreślone, że Chrystus chce wyprowadzić każdego człowieka z niewoli grzechu, ciemności i przyprowadzić do wolności dziecka Bożego. Z ciemności do światła.

Spożywać Paschę to znaczy spożywać Baranka, to znaczy spożywać samego Chrystusa. – mówił homilista

Kończąc Ksiądz Prefekt  jeszcze raz odwołał się do pytania, postawionego na początku homilii oraz zachęcił, aby to pytanie skłoniło obecnych na Liturgii do rozmyślania, rozmowy czy dyskusji. 

Homilia ks. Krzysztofa Wernickiego SAC na Uroczystość Ciała i Krwi Chrystusa

Po Komunii Świętej wyruszyła procesja z Chrystusem Eucharystycznym do czterech ołtarzy, przy których poszczególni kapłani śpiewali fragmenty Ewangelii, a wszyscy wierni modlili się do Boga i błagali Go o dalszą opiekę i zachowanie od kataklizmów, nagłej śmierci… 

Procesja, będąca manifestacją wiary Bogu i w Boga, zakończyła się przed gmachem Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Główny celebrans, po wyśpiewaniu Te Deum, udzielił zgromadzonym błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. 

Tegoroczna uroczystość, zwana popularnie Bożym Ciałem, zgromadziła wspólnotę pallotyńskiego seminarium z ks. Mirosławem Mejznerem SAC, rektorem, na czele, oraz parafialną z jej duszpasterzami: ks. Jackiem Smykiem SAC oraz ks. Krzysztofem Pietrzykiem SAC

Asystę muzyczną podczas Eucharystii oraz procesji zapewnił Chór seminaryjno-parafialny Cantus Firmus pod dyrekcją ks. Dariusza Smolarka SAC.