Zaproszenie na międzynarodowe sympozjum

24-25 maja 2018 w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie odbędzie się międzynarodowe sympozjum pt. Apostolat biblijny a wyzwania współczesności. Bibliodrama w Ewangelizacji. Sympozjum rozpocznie się o godz. 9. 00 w  auli im. bł. Józefa Jankowskiego SAC. Radio Pallotti.FM będzie transmitować na żywo niektóre punktu programu.

Sympozjum zostało zorganizowane przez  Centrum Teologii Apostolstwa „Pallottianum”, Wyższe Seminarium Duchowne Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie, Katedrę Teologii Dogmatycznej Pozytywnej Wydziału Teologicznego UKSW oraz Polskie Towarzystwo Bibliodramy.

Poniżej są podane niektóre punkty programu sympozjum, które będą transmitowane przez radio Pallotti.FM, szczegółowy zaś program jest dostępny pod tym linkiem Program Sympozjum

CZWARTEK, 24 maja 2018

9.00 – 9.15 Ks. dr hab. Mirosław Mejzner SAC, rektor WSD, Pismo Święte jako ucieleśnienie osobowego Logosu. Otwarcie Sympozjum.

9.15 – 9.45 Ks. prof. dr hab. Franciszek Mickiewicz, Wydział Teologiczny UKSW, Znaczenie Biblii w ewangelizacji: Czy przekazujemy siebie czy Słowo Boże? Problem koła hermeneutycznego.

9.45- 10.15 Ks. prof. dr hab. M. Wróbel, dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych Wydziału Teologii KUL, Zasady katolickiej interpretacji tekstów biblijnych: Obecność Biblii w katechezie. 

10.50 – 11.10  Ks. prof. dr hab. Marian Kowalczyk, Wydział Teologiczny UKSW, Tajemnica Wcielenia według Josepha  Ratzingera – Benedykta XVI

11.10 – 11.30 Ks. dr Krzysztof Marcyński, Wydział Teologiczny UKSWKompetencjankomunikacyjna Jezusa z Nazaretu.

12.00 MSZA ŚWIĘTA KONCELEBROWANA

14.00 – 14.30 Doc. dr hab. P. P. Varga, (auf Deutsch: Universitätsdozent Dr. habil.) Eötvös Loránd University, Budapeszt Temat: Bibliodrama w edukacji i katechezie

14.30 – 14.50 ks. dr Ireneusz Kamionka, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Szczecinie,  Słowo Boże w działalności duszpasterskiej 

15.00 – 15.30 Dr hab. Holger Dörnemann, Katholisch-Theologische

Fakultät Lehrstuhl für Religionspädagogik und Didaktik im Religionsunterricht Ludwg Maximilians Universität München,  Körper und Raum im Bibliodrama – Ciało i przestrzeń w bibliodramie.

16.00 – 16.30 Ks. dr hab. R. Jaworski prof. Instytut Psychologii UKSW. Temat: Zastosowanie bibliodramy w spotkaniach rekolekcyjnych  10 min. dyskusji

16.40 – 17.10 Doc. Sabine Ahrens, Landespfarrerin und Dozentin für Inklusive Gemeindearbeit. Pädagogisch-Theologisches Institut (PTI) der Evangelischen Kirche im Rheinland. Temat: Zur Aktualität einer dialogischen Lesart der Bibel – Janusz Korczak und das Kind Mose. Aktualność dialogicznej lektury Biblii – Janusz Korczak i „Dzieci Biblii – Mojżesz“

17.20 – 17.50 Dr K. SztukaAkademia Jana Długosza, Częstochowa

Temat: Wyobraźnia w bibliodramie i w modlitwie Ignacjańskiej – rozwój duchowy (rekolekcje ignacjańskie) i bibliodrama 10 min dyskusji

18.00 NABOŻEŃSTWO MAJOWE

PIĄTEK, 25 maja 2018

8.45 -9.15 Prof. Gerhard Marcel Martin, Profesor Philipps-Universität

Marburg. Temat: Bibliodrama: ein spiritueller Zugang zur Exegese und zum Spiel Bibliodrama jako duchowy wstęp do egzegezy i gry.


W Centrum Teologii Apostolstwa „Pallottianum” studia doktoranckie i podyplomowe prowadzone są na dwóch specjalnościach: teologia apostolstwa i teologia życia konsekrowanego. Zasadniczym celem studiów na sekcji teologii apostolstwa jest budzenie większej świadomości powszechnego powołania do apostolstwa wśród wiernych w Kościele; kształtowanie liderów i animatorów wspólnot oraz ruchów kościelnych oraz wskazanie praktycznych form współpracy wiernych w apostolskim i misyjnym posłannictwie Kościoła.

Natomiast celem studiów w ramach sekcji teologii życia konsekrowanego jest przygotowanie kompetentnych Mistrzów i Mistrzyń Nowicjatów, Wychowawców zakonnych dla Instytutów Życia Konsekrowanego; przygotowanie kompetentnych promotorów powołań; pogłębienie wiedzy i duchowości zakonnej.